Múi Giờ Úc So Với Việt Nam

Múi Giờ Úc So Với Việt Nam

15/07/2019
Rate this post

Múi Giờ Úc So Với Việt Nam Có Thể Bạn Chưa Biết

Múi giờ Úc

Chắc hẳn nếu bạn có người thân, bạn bè đang đi du học Úc, sinh sống bên Úc sẽ nhiều lúc tự hỏi bây giờ là mấy giờ ở Úc, hay đơn giản bạn muốn biết Úc cách Việt Nam mấy giờ, hơn Việt Nam mấy tiếng để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch của mình thì bài sau đây sẽ giải đáp thắc mắc múi giờ Úc so với Việt Nam chuẩn xác nhất:  

Có thể bạn quan tâm: 

1. Múi giờ Úc

Do diện tích rộng lớn, Múi giờ ở Úc có ba múi giờ khác nhau UTC +8 tới +10.5. Việc chỉnh giờ theo mùa (Daylight Saving) được thực hiện ở một số tiểu bang vào mùa hè UTC+9 tới +11.5.

*UTC: Giờ phối hợp quốc tế hay giờ trung bình Greenwich

Vĩ độ:

33° 52’ 10” S

-33.86944

Kinh độ:

151° 12’ 30” E

151.20833

Ba khu vực múi giờ riêng biệt của nước Úc:

múi giờ úc

– Giờ Chuẩn Đông Úc (AEST) bao gồm các bang phía đông như:  Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania và Vùng Tự Trị Thủ Đô Úc. AEST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế cộng 10 tiếng (UTC +10).

– Giờ Chuẩn  Trung Tâm Úc (ACST) bao gồm bang Nam Úc, thị trấn Broken Hill ở miền tây New South Wales và Vùng Tự Trị Phía Bắc. ACST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế  cộng 9½ tiếng (UTC +9½).

– Giờ Chuẩn  Tây Úc (AWST) bao gồm Tây Úc. AWST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế  cộng 8 tiếng (UTC +8).

Chỉnh múi giờ Úc theo mùa:

Múi giờ Úc vào mùa hè, New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, và ACT chỉnh đồng hồ tiến lên 1 tiếng lên theo quy tắc Chỉnh Giờ Theo Mùa (DST). Chỉnh giờ theo mùa bắt đầu lúc 2 giờ sáng (AEST) vào ngày chủ nhật đầu tiên trong Tháng Mười, và kết thúc lúc 3 giờ sáng (Giờ Ban Ngày Đông Úc) vào ngày chủ nhật đầu tiên của Tháng Tư.

múi giờ úc

NSW, ACT, Victoria và Tasmania dịch chuyển từ giờ AEST sang Giờ Ban Ngày Đông Úc (AEDT), UTC +11. Nam Úc và thị trấn Broken Hill của NSW dịch chuyển từ giờ ACST sang Giờ Ban Ngày Trung Tâm Úc (ACDT), UTC +10½.

Chỉnh giờ theo mùa không được tiến hành ở Queensland, Vùng Tự Trị Phía Bắc hay Tây Úc.

Múi giờ thế giới:

múi giờ úc

Giờ Trung Bình Greenwich (GMT) là kinh độ không và múi giờ thế giới được tính từ đông hoặc tây của đường kinh độ này. Quy định Giờ Phối Hợp Quốc Tế (UTC) nay được dùng thay thế rộng rãi khắp thế giới.

Đường Thời Gian Quốc Tế qua Thái Bình Dương là nơi để chuyển qua một ngày. Trong trường hợp du khách di chuyển qua đường thời gian về phía đông, hãy trừ đi một ngày; và nếu đi sang phía tây, hãy cộng thêm một ngày (với sự chênh lệch của địa phương). Nếu bay thẳng từ Los Angeles hay London sang Úc, du khách sẽ đến Úc hai ngày sau; ở chiều quay về, thời gian đi và đến là cùng ngày. Đó là khi bạn muốn ra về.

2. Giờ Úc so với giờ Việt Nam

múi giờ úc

– Vùng Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm Úc (ACST-Australian Central Standard Time) bao gồm các khu vực:

 • Bang Nam Úc
 • Khu vực phía Bắc

Cách tính giờ: ACST = Giờ Việt Nam + 2,5 tiếng

– Vùng giờ Tiêu chuẩn Tây Úc (AWST-Australian Western Standard Time) bao gồm:

 • Các bang thuộc Tây Úc

Cách tính giờ: AWST = Giờ Việt Nam + 2 tiếng

– Vùng Giờ Tiêu chuẩn Đông Úc (AEST – Australian Eastern Standard Time) bao gồm các khu vực sau:

Khu vực Đông Queensland:

 • Victoria
 • New South Wales
 • Tasmania
 • Khu vực thủ đô Úc

Cách tính giờ: AEST = Giờ Việt Nam + 3 tiếng

Giờ mùa hè

Hầu hết các khu vực tại Úc điều chỉnh giờ vào mùa hè trừ Queensland, khu vực phía Bắc và Tây Úc. Vào mùa hè, các bang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania và Khu vực Thủ đô sẽ chỉnh đồng hồ nhanh hơn 1 tiếng.

– Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 01 thg 10 2017, 02:00 giờ địa phương chuẩn, đồng hồ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 03:00.

– Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 01 thg 4 2018, 03:00 giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 02:00.

Xem thêm>> Đi Du Lịch Singapore Nên Mua Gì Để Làm Mát Lòng Người Nhận

Múi Giờ Úc So Với Việt Nam

Múi Giờ Úc So Với Việt Nam

15/07/2019
Rate this post

Múi Giờ Úc So Với Việt Nam Có Thể Bạn Chưa Biết

Múi giờ Úc

Chắc hẳn nếu bạn có người thân, bạn bè đang đi du học Úc, sinh sống bên Úc sẽ nhiều lúc tự hỏi bây giờ là mấy giờ ở Úc, hay đơn giản bạn muốn biết Úc cách Việt Nam mấy giờ, hơn Việt Nam mấy tiếng để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch của mình thì bài sau đây sẽ giải đáp thắc mắc múi giờ Úc so với Việt Nam chuẩn xác nhất:  

Có thể bạn quan tâm: 

1. Múi giờ Úc

Do diện tích rộng lớn, Múi giờ ở Úc có ba múi giờ khác nhau UTC +8 tới +10.5. Việc chỉnh giờ theo mùa (Daylight Saving) được thực hiện ở một số tiểu bang vào mùa hè UTC+9 tới +11.5.

*UTC: Giờ phối hợp quốc tế hay giờ trung bình Greenwich

Vĩ độ:

33° 52’ 10” S

-33.86944

Kinh độ:

151° 12’ 30” E

151.20833

Ba khu vực múi giờ riêng biệt của nước Úc:

múi giờ úc

– Giờ Chuẩn Đông Úc (AEST) bao gồm các bang phía đông như:  Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania và Vùng Tự Trị Thủ Đô Úc. AEST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế cộng 10 tiếng (UTC +10).

– Giờ Chuẩn  Trung Tâm Úc (ACST) bao gồm bang Nam Úc, thị trấn Broken Hill ở miền tây New South Wales và Vùng Tự Trị Phía Bắc. ACST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế  cộng 9½ tiếng (UTC +9½).

– Giờ Chuẩn  Tây Úc (AWST) bao gồm Tây Úc. AWST bằng Giờ Phối Hợp Quốc Tế  cộng 8 tiếng (UTC +8).

Chỉnh múi giờ Úc theo mùa:

Múi giờ Úc vào mùa hè, New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, và ACT chỉnh đồng hồ tiến lên 1 tiếng lên theo quy tắc Chỉnh Giờ Theo Mùa (DST). Chỉnh giờ theo mùa bắt đầu lúc 2 giờ sáng (AEST) vào ngày chủ nhật đầu tiên trong Tháng Mười, và kết thúc lúc 3 giờ sáng (Giờ Ban Ngày Đông Úc) vào ngày chủ nhật đầu tiên của Tháng Tư.

múi giờ úc

NSW, ACT, Victoria và Tasmania dịch chuyển từ giờ AEST sang Giờ Ban Ngày Đông Úc (AEDT), UTC +11. Nam Úc và thị trấn Broken Hill của NSW dịch chuyển từ giờ ACST sang Giờ Ban Ngày Trung Tâm Úc (ACDT), UTC +10½.

Chỉnh giờ theo mùa không được tiến hành ở Queensland, Vùng Tự Trị Phía Bắc hay Tây Úc.

Múi giờ thế giới:

múi giờ úc

Giờ Trung Bình Greenwich (GMT) là kinh độ không và múi giờ thế giới được tính từ đông hoặc tây của đường kinh độ này. Quy định Giờ Phối Hợp Quốc Tế (UTC) nay được dùng thay thế rộng rãi khắp thế giới.

Đường Thời Gian Quốc Tế qua Thái Bình Dương là nơi để chuyển qua một ngày. Trong trường hợp du khách di chuyển qua đường thời gian về phía đông, hãy trừ đi một ngày; và nếu đi sang phía tây, hãy cộng thêm một ngày (với sự chênh lệch của địa phương). Nếu bay thẳng từ Los Angeles hay London sang Úc, du khách sẽ đến Úc hai ngày sau; ở chiều quay về, thời gian đi và đến là cùng ngày. Đó là khi bạn muốn ra về.

2. Giờ Úc so với giờ Việt Nam

múi giờ úc

– Vùng Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm Úc (ACST-Australian Central Standard Time) bao gồm các khu vực:

 • Bang Nam Úc
 • Khu vực phía Bắc

Cách tính giờ: ACST = Giờ Việt Nam + 2,5 tiếng

– Vùng giờ Tiêu chuẩn Tây Úc (AWST-Australian Western Standard Time) bao gồm:

 • Các bang thuộc Tây Úc

Cách tính giờ: AWST = Giờ Việt Nam + 2 tiếng

– Vùng Giờ Tiêu chuẩn Đông Úc (AEST – Australian Eastern Standard Time) bao gồm các khu vực sau:

Khu vực Đông Queensland:

 • Victoria
 • New South Wales
 • Tasmania
 • Khu vực thủ đô Úc

Cách tính giờ: AEST = Giờ Việt Nam + 3 tiếng

Giờ mùa hè

Hầu hết các khu vực tại Úc điều chỉnh giờ vào mùa hè trừ Queensland, khu vực phía Bắc và Tây Úc. Vào mùa hè, các bang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania và Khu vực Thủ đô sẽ chỉnh đồng hồ nhanh hơn 1 tiếng.

– Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào CN 01 thg 10 2017, 02:00 giờ địa phương chuẩn, đồng hồ được chỉnh lại muộn hơn 1 giờ thành 03:00.

– Quy ước giờ mùa hè kết thúc vào CN 01 thg 4 2018, 03:00 giờ địa phương mùa hè, đồng hồ sẽ được chỉnh lại sớm hơn 1 giờ thành 02:00.

Xem thêm>> Đi Du Lịch Singapore Nên Mua Gì Để Làm Mát Lòng Người Nhận

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com