Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

27/07/2019
5/5 - (1 bình chọn)

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Nước Úc được biết đến là một quốc gia có diện tích đứng thứ 6 trên thế giới và nằm ở phía Nam bán cầu. Vì yếu tố địa lý nên có sự khác nhau về múi giờ giữa các khu vực. Múi Giờ của Úc hiện tại cũng có rất nhiều đặc biệt trong việc xác định múi giờ. Nếu như bạn có định du lịch thì nên chú ý.

Giờ Úc hiện tại được chia thành 3 múi giờ khác nhau: giờ chuẩn Tây Úc (AWST), giờ chuẩn Trung Úc (ACST) và cuối cùng là giờ chuẩn Đông Úc (AEST). Với các khu vực khác nhau thì sẽ có giờ quy định tại các bang khác nhau. Điều đặc biệt nữa là có một số tiểu bang phải thực hiện quy ước giờ mùa hè hay còn gọi là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST).Bên cạnh đó đối với các đảo và lãnh thổ hải ngoại cũng được quy định giờ khác biệt so với đất liền.

1. Cách tính giờ Úc so với giờ Việt Nam

 • Giờ chuẩn Trung Úc (ACST) hay được gọi đầy đủ là giờ tiêu chuẩn Trung Úc. Vùng này bao gồm 2 khu vực là Bang Nam Úc và khu vực phía Bắc. Để tính được giờ Úc thành giờ Việt Nam chỉ cần cộng thêm 2,5 tiếng (ACST = Giờ Việt Nam + 2.5).

Múi giờ Úc tiêu chuẩn

 • Với vùng chuẩn Tây Úc (AWST) gồm các bang thuộc vùng Tây Úc. Để có thể tính được giờ vùng này bạn chỉ cần công thêm 2 tiếng nữa ( AWST = Giờ Việt Nam + 2).

Cách tính giờ Úc so với giờ Việt Nam

 • Còn đối với vùng tiêu chuẩn Đông Úc (AEST) gồm nhiều khu vực hơn so với vùng chuẩn Trung Úc và vùng chuẩn Tây Úc. Các khu vực có vùng giờ tiêu chuẩn Đông Úc là khu vực đông Queensland, Victoria, New South Wales, Tasmania và khu vực đô thị Úc. Đối với vùng này bạn cần cộng thêm 3 tiếng (AEST = giờ Việt Nam + 3).

2. Giờ mùa hè ở Úc như thế nào?

 • Các khu vực ở Úc hầu như đều điều chỉnh giờ mùa hè nhưng vẫn có một số vùng đặc biệt không điều chỉnh theo giờ mùa hè như Queensland, khu vực phía Bắc và Tây Úc. Ở các bang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania và Thủ đô người ta thường chỉnh nhanh hơn 1 tiếng.

Múi giờ Úc mùa hè

 • Nhìn chung thời gian ở Việt Nam và Úc chênh lệch nhau vài tiếng và cánh chuyển đối giờ cũng rất dễ nếu như bạn nắm được quy luật.

3. Giờ Úc xác định theo mùa hè

Giờ Úc xác định theo mùa hè

 • Các vùng như New South Wale, Victoria, South Australia, Tasmania, và ACT sẽ điều chỉnh giờ sớm hơn 1 tiếng theo nguyên tắc chỉnh giờ theo mùa (DST) để phù hợp với thời gian. Và thời điều chỉnh và ngày đầu chủ nhật của tháng mười, bắt đầu vào lúc 2h sáng (AEST) và kết thúc vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4 lúc 3h sáng (dựa vào giờ ban ngày ở Đông Úc). Và việc điều chỉnh cũng được xem như thói quen và tạo nên sự khác biệt cho nước này.
 • Thời gian ở Úc có nhiều điểm đặc biệt song những công thức tính giờ trên sẽ rất có ít có những bạn có nhu cầu du lịch hay du học cần chú ý để điều chỉnh múi giờ tốt nhất.

Link: http://bit.ly/2Oktj2F

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

27/07/2019
5/5 - (1 bình chọn)

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Những Lưu Ý Quan Trọng Về Múi Giờ Của Úc

Nước Úc được biết đến là một quốc gia có diện tích đứng thứ 6 trên thế giới và nằm ở phía Nam bán cầu. Vì yếu tố địa lý nên có sự khác nhau về múi giờ giữa các khu vực. Múi Giờ của Úc hiện tại cũng có rất nhiều đặc biệt trong việc xác định múi giờ. Nếu như bạn có định du lịch thì nên chú ý.

Giờ Úc hiện tại được chia thành 3 múi giờ khác nhau: giờ chuẩn Tây Úc (AWST), giờ chuẩn Trung Úc (ACST) và cuối cùng là giờ chuẩn Đông Úc (AEST). Với các khu vực khác nhau thì sẽ có giờ quy định tại các bang khác nhau. Điều đặc biệt nữa là có một số tiểu bang phải thực hiện quy ước giờ mùa hè hay còn gọi là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST).Bên cạnh đó đối với các đảo và lãnh thổ hải ngoại cũng được quy định giờ khác biệt so với đất liền.

1. Cách tính giờ Úc so với giờ Việt Nam

 • Giờ chuẩn Trung Úc (ACST) hay được gọi đầy đủ là giờ tiêu chuẩn Trung Úc. Vùng này bao gồm 2 khu vực là Bang Nam Úc và khu vực phía Bắc. Để tính được giờ Úc thành giờ Việt Nam chỉ cần cộng thêm 2,5 tiếng (ACST = Giờ Việt Nam + 2.5).

Múi giờ Úc tiêu chuẩn

 • Với vùng chuẩn Tây Úc (AWST) gồm các bang thuộc vùng Tây Úc. Để có thể tính được giờ vùng này bạn chỉ cần công thêm 2 tiếng nữa ( AWST = Giờ Việt Nam + 2).

Cách tính giờ Úc so với giờ Việt Nam

 • Còn đối với vùng tiêu chuẩn Đông Úc (AEST) gồm nhiều khu vực hơn so với vùng chuẩn Trung Úc và vùng chuẩn Tây Úc. Các khu vực có vùng giờ tiêu chuẩn Đông Úc là khu vực đông Queensland, Victoria, New South Wales, Tasmania và khu vực đô thị Úc. Đối với vùng này bạn cần cộng thêm 3 tiếng (AEST = giờ Việt Nam + 3).

2. Giờ mùa hè ở Úc như thế nào?

 • Các khu vực ở Úc hầu như đều điều chỉnh giờ mùa hè nhưng vẫn có một số vùng đặc biệt không điều chỉnh theo giờ mùa hè như Queensland, khu vực phía Bắc và Tây Úc. Ở các bang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania và Thủ đô người ta thường chỉnh nhanh hơn 1 tiếng.

Múi giờ Úc mùa hè

 • Nhìn chung thời gian ở Việt Nam và Úc chênh lệch nhau vài tiếng và cánh chuyển đối giờ cũng rất dễ nếu như bạn nắm được quy luật.

3. Giờ Úc xác định theo mùa hè

Giờ Úc xác định theo mùa hè

 • Các vùng như New South Wale, Victoria, South Australia, Tasmania, và ACT sẽ điều chỉnh giờ sớm hơn 1 tiếng theo nguyên tắc chỉnh giờ theo mùa (DST) để phù hợp với thời gian. Và thời điều chỉnh và ngày đầu chủ nhật của tháng mười, bắt đầu vào lúc 2h sáng (AEST) và kết thúc vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4 lúc 3h sáng (dựa vào giờ ban ngày ở Đông Úc). Và việc điều chỉnh cũng được xem như thói quen và tạo nên sự khác biệt cho nước này.
 • Thời gian ở Úc có nhiều điểm đặc biệt song những công thức tính giờ trên sẽ rất có ít có những bạn có nhu cầu du lịch hay du học cần chú ý để điều chỉnh múi giờ tốt nhất.

Link: http://bit.ly/2Oktj2F

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com